Detta har hänt

 
Sedan 1991 har Pu Guang rest runt i landet och hållit kurser och utbildningar för olika företag, myndigheter, skolor och organisationer.
 
Skolor:
Umeå: Östra gymnasiet, Mimerskolan, Waldorfsskolan, Minervaskolan, Strömbäcks folkhögskola, Vindelns folkhögskola
Härnösand: Brännaskolan, Härnösands folkhögskola
Övriga orter: Birka folkhögskola, Musikhögskolan Ingesund
 
Arbetsplatser:
Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, AMI, Försäkringskassan, Telia, Handelsbanken, Umeå universitetsbibliotek, Röda Korset, Norrlands universitetssjukhus: sjukgymnaster vid Hjärtcentrum, läkare, psykologer, psykoterapeuter vid Psykiatriska kliniken, Norrbottens och Jämtlands läns landsting (utbildning för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter), Enator, Finansförbundet, Familjerådgivningen, Handikappförvaltningen, Norrlandsoperan, Skattemyndigheten i Norr- och Västerbotten, Socialförvaltningen, vårdcentraler m. fl.
 
Skräddarsydda kurser har hållits för olika organisationer och föreningar:
Astma- och allergi , elöverkänsliga, fibromyalgi, RTP (trafik- och polioskadade), tandvårdsskadade, långtidssjukskrivna, ungdomar, pensionärsorganisationer PRO och SPF, arbetslösa, EU-projekt, projekt för missbrukare och kriminalvården . Olika rehabiliteringsprojekt i samarbete med Samhall, SISU, IKSU, Rehab Center Norr m.fl.
 
Föreläsningar och kurser har hållits i samarbete med olika studieorganisationer runt om i landet:
ABF, Vuxenskolan, Studiefrämjandet m.fl.