Om skolan

Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin har hållit verksamhet i Sverige sedan i början av 1990-talet. Skolan fanns under många år i Umeå, men flyttade år 2006 till Härnösand. Härnösand ligger på mitten av Sveriges östkust och mitt i stadens centrum ligger ett vackert sekelskifteshus, där skolans lokaler är belägna. Genuin urgammal kunskap undervisas i en harmonisk och inspirerande studiemiljö.
 
Skolan bedriver en omfattande utbildningsverksamhet inom traditionell kinesisk medicin och olika behandlingsmetoder som akupressur, klassisk kinesisk massage och qigong terapi. Skolan utbildar olika terapeuter samt instruktörer i Tai Chi och Qi Gong.
 

Skolan håller kurser i Medicinsk Qi Gong och Tai Chi för allmänheten, organisationer, företag och myndigheter.

Puguang Liu, skolans grundare och rektor, bedriver även forskning och behandling av svårbehandlade folkhälsoproblem, genom att tillämpa kunskapen inom traditionell kinesisk medicin. Hans goda behandlingsresultat har lockat många människor att vända sig till honom för att få hjälp.
 
Historik
1991 startade Puguang Liu Chinese Qi Gong & Tai Chi Center, Sweden.
1996 grundade han Nordiska Qigong Skolan och samma år startade han Nordens första och enda Qigong Terapeut Utbildning. För att möta det ökade intresset i Traditionell Kinesisk Medicin, breddades skolans verksamhet ytterligare och år 2003 ändrades skolans namn till Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin.
 
Genom nedanstående fakta kan man överblicka skolans verksamhet genom åren:
 
Fakta
Mer än 5000 Qigong kursdeltagare
Mer än 1000 Taichi kursdeltagare
Mer än 160 diplomerade terapeuter
23 diplomerade Tai Chi Instruktörer
14 certifierade Qigong Instruktörer
 

Skolans målsättning är

  • att förmedla kunskap om mångtusenårig kinesisk vetenskap, visdom och beprövad erfarenhet på hälsans område
  • att ge en klar och strukturerad förståelse och kunskap om TCM
  • att utbilda kompetenta terapeuter, som kan arbeta självständigt med diagnostisering och behandling av hälsoproblem utan att använda läkemedel
  • att utbilda kvalificerade Qigong Instruktörer i Pandametoden för att hjälpa personer med bl.a. rörelsehinder att effektivt rehabiliteras.
  • att utbilda kvalificerade Taichi Instruktörer och erbjuda samhället en skonsam och hälsofrämjande motionsform
  • vårt högsta mål är att förbättra folkhälsan och förbättra vår miljö genom att minska på användningen av mediciner i samhället