Pu Guang är en läkekonsternas mästare i qigong, kinesisk massage, akupressur och qigong terapi, vilka baseras på ett fem tusen år gammalt komplett medicinskt system: den traditionella kinesiska medicinen (TCM).

Pu Guang Liu

Alla våra kurser och utbildningar leds av Pu Guang Liu, Qigong & Tai Chi Master samt lärare, forskare och läkare i kinesisk medicin. Han är född och uppvuxen i Beijing, Kina, där han utbildades som specialistläkare i kinesisk medicin, med inriktning på att arbeta med qigong terapi, akupressur och kinesisk massage. Han jobbade 1988-89 på ett kinesisk medicinskt sjukhus innan han flyttade till Sverige. Dessutom lärde han ut Medicinsk Qi Gong till patienter och allmänheten. Pu Guang är medlem i den kinesiska riksorganisationen för Qi Gong Mästerskap, the China Society of Qigong Science samt the World Academic Society of Medical Qigong.
 

Pu Guang blev redan som barn intresserad av den traditionella kinesiska medicinen

"Min morfar var läkare i kinesisk medicin och brukade behandla folk med akupunktur. Jag har många minnen av hur folk kom till honom för att få hjälp. När jag sedan började i grundskolan väcktes mitt intresse ännu mer för denna fascinerande kunskap.
I skolan fick vi lära oss ögonmassage för att förebygga närsynthet. Vi fick också lära oss att trycka och massera på akupunkturpunkter på kroppens olika delar, för att kunna behandla bl.a. förkylning, tandvärk och ont i magen. Detta lade grunden till min senare utbildning och verksamhet inom den Traditionella Kinesiska Medicinen."
 
Pu Guang kom till Sverige 1990 för att läsa Miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet, men det skulle senare visa sig att ödet ville någonting annat. En tid arbetade han på ett ålderdomshem i Umeå och fick se hur gamla och sjuka människor fick mycket mediciner för olika åkommor och även för mindre besvär, som man i Kina enkelt kan rätta till med Qigong övningar eller behandla med enkla men effektiva metoder t.ex. akupressur.
 
"Genom kontakt med människor i Sverige, började jag anse att den svenska sjukvården ibland stod handfallen inför människors hälsoproblem. Jag såg att många människor behövde men inte kunde få hjälp.
 
I detta skede insåg jag mitt kall: att sprida Qi Gong och traditionell kinesisk medicinsk kunskap i det svenska samhället och hjälpa svenska folket att bli friska utan läkemedel!"
 
Pu Guang är rektor för Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin men han arbetar huvudsakligen inom följande tre områden: utbildning, forskning och behandling.
Pu Guang tillsammans med sin läromästare, abboten i Taoistiska templet i Beijing