Behandling – Läka utan läkmedel!

Pu Guang har en gedigen utbildning till Qigong Mästare och specialistläkare i kinesisk medicin. Utöver de klassiska fyra diagnosticeringsmetoderna: tungdiagnostik, pulsdiagnostik, utfrågning, lukta/lyssna, har han också utbildat sig hos erfarna, gamla kinesiska läkare i handanalys, dvs. att kunna bedöma hälsotillståndet genom att läsa av handen.
 
Han kan dessutom göra gudomlig energidiagnosticering, dvs. känna energifältet utanför klientens kropp och kan på så sätt bedöma hälsotillståndet, känna energi- blockeringar och på vilket sätt obalanser finns. Naturligtvis utför han också energibehandlingar.
 
Pu Guang driver framgångsrikt en behandlingsmottagning i Härnösand.
Hans huvudsakliga behandlingsmetoder är TCM Massage, TCM Akupressur, Qigong Terapi/Qigong Healing.
 
När han tar emot klienter med komplicerade symtom, som inte har kunnat få hjälp någonstans och inte heller fått rätt diagnos, kombinerar han dessa diagnosticeringsmetoder: tungdiagnostik, pulsdiagnostik, utfrågning, lukta/lyssna, energidiagnosticering och handanalys för att reda ut orsaken bakom symtomen. Det är den unika kombinationen av dessa diagnosticeringsmetoder samt personliga förmågor som gör honom helt unik.
 
Du som vill läsa mer om Pu Guangs forskning och behandling kan besöka Pu Guangs blogg. Där kommer han så småningom att redogöra för olika behandlingsfall och forskningsresultat.