Utbildningar

Skolan erbjuder ett varierat utbud av kvalificerade yrkesutbildningar inom Traditionell Kinesisk Medicin, TCM Massage, TCM Akupressur och Qigong Terapi samt instruktörsutbildningar i Qi Gong och Tai Chi.
 
Goda skäl att välja våra utbildningar:
  • helt unika utbildningar, bara hos oss!
  • genuin kunskap i kinesisk medicin 
  • rehabiliterande effekt för kursdeltagarna
  • erfaren och kompetent lärare, pedagogisk undervisning
  • lugn och harmonisk studiemiljö
  • hög kvalité – låg utbildningskostnad


Öppna skattkistan – upplev lycka!

Fördjupa dina kunskaper om människokroppen!

Öka dina insikter om människor, samhället och naturen!

Läkekonster utan läkemedel – du kan läka dig själv
                                          du kan läka dina anhöriga
                                          du kan läka dina medmänniskor!

 
Visa flertusenårig visdom med dina händer
Utveckla gudomlig förmåga
Skapa hälsa och välbefinnande
Upplev lycka och stolthet
Vinn ära och respekt!

 

Kurs- & Utbildningsprogram »