3-årig utbildning till Qigong Terapeut

 

Denna 3-åriga Qigong Terapeut Utbildning är en heltäckande utbildning!

Nordiska Qigong Skolan & TCM Akademin startar våren 2011 den sjätte Qigong Terapeut Utbildningen, den enda i sitt slag i Europa.
 
I denna 3-åriga utbildning på deltid får man lära sig tre behandlingsmetoder: TCM Massage, TCM Akupressur och Qigong Terapi. När en Qigong Terapeut behandlar en klient kombinerar och växlar han/hon mellan dessa tre olika behandlingsmetoder i enlighet med klientens tillstånd.
 
Under och efter behandlingen kan terapeuten alltid bedöma behandlingens resultat med hjälp av energidiagnostisering.
 
Den fascinerande Qigong terapin består av två delar: energidiagnostisering och energibalansering.
 
Under Qigong Terapeut Utbildningen övas en serie hemliga Qigong metoder för att hjälpa den blivande Qigong Terapeuten att:
  • tillgodogöra sig Qi från naturen
  • bygga upp och behärska sin livsenergi
  • utveckla den gudomliga förmågan att med sina händer känna energiblockeringar vid akupunkturpunkter och meridianer samt obalanser i de inre organen hos klienten
  • utföra energibehandling/bioenergi healing

Denna Qigong Terapeut utbildning ger inte rättighet att lära ut Qi Gong, men utbildningen ger behörighet att ansöka till Qigong Instruktör Utbildning.

Läs mer i Pu Guangs blogg om hur han använder sig av de tre behandlings-metoderna: TCM massage, TCM akupressur och Qigong Terapi och framgångsrikt behandlar olika klienter.


Nästa utbildningsstart: 26-30 maj 2021