Taichi Instruktör

I denna 1-åriga yrkesutbildning till Taichi Instruktör får man lära sig den Förenklade Yang-stilen 24 former.
 

Utbildningens mål

 • Att utbilda kvalificerade, diplomerade Taichi Instruktörer med kompetens att leda grupper för t.ex. organisationer, hälsohem, skolor, företag, studieförbund och allmänheten.
 • Att ge ett värdefullt komplement för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och övriga verksamma inom hälso- och sjukvården.
 • Att sprida Tai Chi som motionsform för att främja folkhälsan i hela samhället.

Utbildningens innehåll

 
Teori:
 • Filosofi: Wu Ji, Tai Ji (Tai Chi), Yin Yang, filosofin bakom Taichi övningar
 • Historia och berättelser om Tai Chi: uppkomst, utveckling och olika skolor
 • Tai Chi pedagogik: hur man undervisar i Tai Chi

Övningar:

 • Tai Chi Förenklad Yang stil 24 former tränar balans, koordination, koncentration, kondition, kroppskännedom, andningsövningar och ökar styrka, uthållighet och tålamod samt ger en      energistärkande och mentalt lugnande effekt. Denna Taichi form består av 24 rörelseenheter. I undervisningen delas varje rörelseenhet in i fyra moment, för att underlätta för eleverna att lära in övningarna. Varje elev blir individuellt korrigerad vid varje rörelseenhet.
 • Undervisningen inriktas på att eleverna utvecklar färdighet att:
  1. Öva övningarna korrekt
  2. Öva avslappnat
  3. Öva flytande
  4. Kombinera med andningsövningar
 • Taichi stretchning och förberedelseövning Stretchningsövningar: stretchar och mjukar upp kroppens alla leder och hela ryggraden, samt löser blockeringar i alla meridianer och sätter igång
       energi- cirkulationen och blodcirkulationen
 • Taichi komplementövningar Andningsövningar, koordinationsövningar, avslappning och meditation
Utbildningsstart: 13-16 maj 2021