1-årig utbildning till TCM Massage Terapeut  

 

Denna lärorika yrkesutbildning på deltid vänder sig till såväl nybörjare som redan verksamma kroppsterapeuter, samt utgör ett värdefullt komplement till traditionell friskvård och sjukvård.

TCM massagen - massage enligt Traditional Chinese Medicine, har samma grundtanke och behandlingsprinciper som kinesisk örtmedicin, akupunktur, akupressur och Qigong Terapi. Därför utgör TCM massagen en viktig behandlingsmetod i kinesisk sjukvård även i modern tid.
 

Som enda skola i Sverige håller vi denna unika utbildning i TCM massage. Det finns inte motsvarande utbildning i Sverige som kombinerar undervisning i massagegrepp med djupgående kunskaper i kinesisk medicin, analys och i att ställa rätt diagnos samt välja rätt massageteknik och massera på rätt sätt. Detta är en komplett och heltäckande massageutbildning.

Till skillnad från övriga massagemetoder, inriktar TCM massage på att behandla hälsoproblem och sjukdomar.
 

Det finns en mängd hälsoproblem där sjukvården bara kan erbjuda medicinering och där den kinesiska medicinens behandlingsmetoder faktiskt fungerar mycket bättre. Det är en enorm glädje att kunna hjälpa andra till en bättre hälsa utan att använda läkemedel, bara genom att använda din kunskap och dina händer!

 

Utbildningsstart: 26-30 maj 2021